Polska turystyka przeżywa dalszy dynamiczny rozwój, co bez wątpienia jest informacją bardzo pozytywną uwzględniając aktualny ruch oraz potrzeby jakie generuje nijako obecnie sam rynek. Oczywiście podstawową oraz najważniejszą zaletą jest fakt, że turystyka w naszym kraju wymagała wdrożenia jak najbardziej optymalnych zmian aby zacząć generować większy ruch niż dotychczas, cel ten powoli udaje się zrealizować choć nie jest to zadanie nader łatwe. Można jednak dojść do innego znaczącego wniosku, mianowicie polska turystyka w końcu zaczyna prezentować swój potencjał, co wraz z unikalnością oraz atrakcyjnością poszczególnych miejsc karze na nią spoglądać z zupełnie innej, niejednokrotnie nieznanej nam perspektywy. Owszem polska turystyka na przestrzeni ostatniej dekady zmagała się z nie lada problemem, mianowicie brakowało rozsądnych inwestycji jakie nakręciłyby ruch turystyczny na odpowiednim poziomie. Teraz należy jednak zadbać o znacznie więcej szczegółów, mianowicie polskiej turystyce brakuje jeszcze odpowiedniej promocji i choć pewne działania w tym zakresie są już prowadzone, to jednak wciąż zdecydowanie za mało. Na temat polskiej turystyki można wypowiadać się wyłącznie w samych superlatywach, choć jako branża i rynek ma przed sobą ogromną szansę by zyskać jeszcze więcej niż zakładały to najbardziej optymistyczne prognozy. Błędem byłoby nie wykorzystanie tej szansy a tym bardziej podtrzymania dobrego trendu w samej turystyce krajowej przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na wiele problemów, kwestii oraz zagadnień jakie wymagają pewnej korekty. Dlatego nie ma powodów by bagatelizować potrzeby związane z rozwojem turystyki w naszym kraju i zapewnić jej dalsze warunki do dynamicznego tempa wspomnianego rozwoju w pełnym tego słowa znaczeniu. Na horyzoncie pojawia się nawet znacząca szansa stania się jednym z potentatów turystycznych, co przy obecnym ruchu może przynieść odpowiednie zyski jak i inne profity na wiele długich lat, jednocześnie ugruntować naszą pozycję na międzynarodowym rynku turystycznym.